FX 9860G III CASIO

3 319 Kč * Uváděná cena platí pro 16.06.2024
Do obchodu

FX 9860G III CASIO - Vědecký kalkulátor

EAN: 4549526611940

Displej
Přirozené zobrazení (Natural V.P.A.M.)
8 řádek x 21 číslic
Velikost displeje: 216 * 384 pixelů

Paměť
61 kB RAM/3MB Flash-ROM
28 pamětí pro hodnoty/proměnné

Matematické funkce

Vědecký zápis čísel (10+2)
Goniometrické funkce vč. inverzních (sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctg)
Hyperbolické funkce vč. inverzních (sinh, cosh, tgh, arcsinh, arccosh, arctgh)
Převod jednotek úhlu (stupně, radiány)
Zobrazení úhlu ve stupních, minutách a vteřinách
Převod mezi Kartézskými a polárními souřadnicemi
Převody jednotek
Exponenciální a logaritmické funkce
Tabulka hodnot funkce
Řešení soustav lineárních rovnic (až 6)
Výpočet kořene polynomu (až 6)
Logické funkce (AND/OR/…)
Výpočty s komplexními čísly
Řešení nelineárních rovnic
Výpočty s maticemi
Výpočty s vektory
Grafické funkce

X=f(Y) graf funkce
Počet funkcí 20
Počet parametrických funkcí 20
Počet funkcí v polární soustavě souřadnic 20
Graf nerovnice - výraznění v grafu
Možnost zvětšení, posunu v grafu
Režim kuželoseček
Statistika

Střední hodnota, směrodatná odchylka
Lineární regrese
Median, kvartily
Popisná statistika
Výpočet permutací, variací a kombinací
Regresní analýza
Histogram, bodový graf
Sloupcový graf
Výsečový graf
Počet seznamů 26 x 6
Maximální počet položek 999
Generator náhodných desetinných čísel
Generator celých náhodných čísel
Finanční funkce

N, %, I, PMT, PV, FV – Finanční funkce
Amortizace
Výpočet efektivní úrokové míry
Výpočet jednoduchého a složeného úročení
Datum splatnosti
Funkce pro práce s datumy
Výpočet odpisu
Výpočet dluhopisů
Cash flow analýza
Výpočet ceny, nákladů a výdělku
Všeobecné

Doplňkové aplikace/add-ins
Možnost update opračního systému
Tabulkový kalkulátor
Physium (předinstalované doplňková aplikace (Add-In))
eActivity
Funkce QR code
Možné připojení C-Lab / ECON 4
Ochranné pevné pouzdro
Kabel pro propojení dvou kalkulátorů
Automatické vypnutí
Možnost propojení s PC
Emulator-Software (není součástí dodávky)
Baterie : 4x AAA
Rozměry (v x š x h mm) 176 x 84 x 19
Přibližná hmotnost: 190 g

Nejhledanejší